آسمان مجازی مناسب برای سقف کاذب داخلی؛ سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و محیط اداری و مطب ها.